Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου Αττικής

E-mail: library@iraklio.gr
Τηλ 2102826276
Φαξ 2102845414
Κουντουριώτου 18Α & Νεότητος 14122 Ηράκλειο Αττικής
Χάρτης